Yapı Denetimi

Yüksekokulumuz bünyesinde İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi Programı açılmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 23.11.2011 tarihinde kabul edilmiştir. 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında ilk öğrencilerini alan Yapı Denetimi Programı, kontenjanların açık kalması nedeniyle YÖK tarafından kapatılarak bu programda bulunan öğretim elemanı kadroları Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programına aktarılmıştır.