Dış Ticaret

Üniversitemizin, Keşap Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dış Ticaret Programı açılmasına ilişkin teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16.06.2011 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.
 
Öğretim Elemanları
 
  • Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA (Bölüm Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKDEMİR
  • Öğr. Gör. Dilek TERZİOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  • Öğr. Gör. Dr. Selin SOĞUKOĞLU KORKMAZ
  • Öğr. Gör. Ayşad Gonca GÜNER
PROGRAMIN AMACI

Dış Ticaret Önlisans Programı, uluslararası meslek standartlarına uygun teorik ve pratik bir eğitim uygulamasını gerçekleştirerek, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 
PROGRAMIMIZDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi