Akademik Personel

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İlknur KOÇAK ŞEN
Fatih SAYDAM
Ceren TÜRKDOĞAN GÖRGÜN

İnşaat Bölümü

M. Törehan TURAN
Halit Erdem ÇOLAKOĞLU
Muhammed ÖZTEMEL

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Dilek TERZİOĞLU
Selin SOĞUKOĞLU KORKMAZ

Toptan ve Perakende Satış Bölümü

Ahmet ÖNAL

Elektrik ve Enerji Bölümü