Birim Kalite Komisyonu

GİRESUN ÜNİVERSTESİ AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI LİSTESİ
  • Öğr.Gör. Halit Erdem ÇOLAKOĞLU (Başkan/ Yüksekokul Birim Kalite Temsilcisi)
  • Öğr.Gör. Huriye SARIALİOĞLU (Üye)
  • Öğr.Gör. Ahmet ÖNAL (Üye)
  • Öğr.Gör. Dilek TERZİOĞLU (Üye)
  • Dr.Öğr.Üyesi İlknur KOÇAK ŞEN (Üye)
  • Öğr.Gör. Muhammed Ramazan DEMİRCİ (Üye)
  • Öğr.Gör. Muhammed ÖZTEMEL (Üye)
  • Adem DEMİR (Yüksekokul Sekreteri)
  • Tugay TULUM (Öğrenci Temsilcisi)