Tarihçe

Yüksekokulumuz 16 Nisan 2008 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Kararı ile kurulmuşturBaşlangıçta bağımsız bir binası bulunmayan Kesap Meslek Yüksekokulu, üniversitemizin Depboy yerleşkesinde yer alan çeşitli birimlerde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüş,  2009/2010 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında Keşap ilçe merkezinde bulunan binasına taşınmıştır. 

Yüksekokulumuz ilk kuruluşunda Toptan ve Perakende Satış Bölümü, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, I. ve II. Öğretimde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğretim faaliyetine başlamıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuzda Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı I. Öğretimde, öğretim faaliyetine başlamıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuzda Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Sağlık Yönetimi Programı I. ve II. Öğretimde Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuzda İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi Programı I. Öğretimde öğretim faaliyetlerine başlamış, ancak kontenjanların açık kalması nedeniyle 2018 tercih kitapçığında Yapı Denetimi Programına yer verilmediğinden bu bu programın kapatılarak kadroların İnşaat Teknolojisi Programına aktarılması talep edilmiş ve YÖK Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuzda İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı I. ve II. Öğretimde öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Meslek Yüksekokulumuzun en önemli amacı mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını koruyan sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikleri olan meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmektir. Yüksekokulumuzda Toptan ve Parekende Satış Bölümü Emlak Yönetimi Programı, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Dış ticaret Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Yönetimi Programı, İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı ve Elektrik ve Enerji Bölümü İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı olmak üzere Toplam 5 Bölüm ve 5 Program bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde;

1 adet 40 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı

9 adet öğrenci dersliği

1 adet inşaat teknik çizim sınıfı

7 adet öğretim elemanı ofisi

1 adet kütüphane 

1adet 80 kişi kapasiteli yemekhane

bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda 1 Profesör, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elemanı  ve 5 idari personel görev yapmaktadır.


Meslek Yüksekokul Müdürlüğü Görevi 8 Haziran 2016 tarihinden itibaren Dr. Öğr. Üyesi Beytullah DÖNMEZ tarafından yürütülmektedir.