İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Üniversitemizin, Keşap Meslek Yüksekokulu bünyesinde İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı açılmasına ilişkin teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.10.2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca  kabul edilmiştir.