İnşaat Teknolojisi

Yüksekokulumuz bünyesinde İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı açılmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 08.10.2014 tarihinde kabul edilmiştir. Yüksekokulumuzun 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci alınması talebi 09.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca kabul edilmiştir. 
 
Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrenciler;

Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı’na hoş geldiniz. Medeniyetlerin oluşmasına öncülük eden inşaat sektörü barınma, ulaşım ve ticaret gibi birçok alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla modern yaşamın gerekleri olan tüm yapıların tasarımı, inşası, bakımı ve güçlendirilmesi ile ilgilenmektedir.

Yapıların dayanım, dayanıklılık, ekonomik, işlevsel ve estetik kavramlarını karşılayacak şekilde imal edilmesini hedefleyen inşaat sektörü bu alanda optimum çözümler üretebilen pratik zekalı, iyi organize olabilen ve alanında iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda sektörel yatırımların yürütülmesinde inşaat bölümü mezunları çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Bölümümüz yapılara ait mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, sektörle ilgili bazı paket programları kullanabilen, keşif metraj ve hakediş işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut teorik bilgisini özümseyerek uygulamada kullanan, doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Ulusal ve uluslararası sahalarda çalışan ve başarılar elde eden donanımlı İnşaat Teknikerleri yetiştirdiğimiz için son derece heyecanlıyız ve gelecek için daha da heyecanlıyız. Bölümümüzü tercih ederek bu amaçları bizlerle paylaşan ve bizimle aynı yolda aynı hedefe yürümek isteyen siz sevgili öğrencilerimizi kutlar, tüm öğretim elemanlarımız adına eğitim hayatınız ve sonrasında başarılar dilerim.
 
Öğr. Gör. Halit Erdem ÇOLAKOĞLU
İnşaat Bölüm Başkanı
 
 
Öğretim Elemanları
 • Öğr. Gör. Dr. Halit Erdem ÇOLAKOĞLU (Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Muhammed ÖZTEMEL
 • Öğr. Gör. Ersoy KABADAYI
 • Öğr. Gör. Abdurrahman KORKMAZ
PROGRAMIN AMACI

Nüfus artışı ve gelişen teknoloji, daha yüksek kapasitede ulaşım ağları, su kaynakları, mevcut yolların onarım ya da yeniden inşası, köprüler ve diğer yapıların tasarım ve inşasında, daha çok sayıda ve nitelikli inşaat teknikerine ihtiyacı beraberinde getirmektedir. İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.
 
Mezun Olunca Nerelerde Çalışabilirsiniz?

“İnşaat Teknikeri” unvanı ile mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Kara Yolları, belediyeler, İller Bankası, bayındırlık hizmetleri, hava yolları, petrol araştırma firmaları, inşaat mühendisliği büroları, PVC imalat ve montaj sektörü, öngerilmeli beton ve betonarme sektörü, ahşap ev sektörü, restorasyon firmaları, çimento fabrikaları, yapı dekorasyon sektörü, seramik, granit ve mermer sektörü, kil ve killi ürünler sektörü, maket sektörü, inşaat demiri sektörü, zemin teknolojileri sektörü, çelik yapı sektörü, prefabrik yapı sektörü, ahşap doğrama atölyeleri, beton santralleri, inşaat laboratuvarları, yapımcı inşaat firmaları, yapı denetim firmaları, mimarlık büroları vb. yerlerde çalışabilirler.
 
PROGRAMIMIZDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Programımızdan mezun olan öğrenciler, DGS ile İnşaat mühendisliği, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.
 
İNŞAAT BÖLÜMÜ FİZİKİ İMKÂNLARI
 
Okulumuz bilgisayar laboratuvarı sektöre yönelik çizim programı ile  bölümümüz öğrencilerinin yapılara ait tüm mimari ve statik projelerin çizimlerini bilgisayar ortamında yapabilmelerine imkân sunmakta, ayrıca çeşitli yapı tasarımı ve analiz programları ile yapıların statik ve betonarme hesaplarının yapılabilmesi için hizmet vermektedir.
Okulumuz inşaat laboratuvarı bölümümüz öğrencilerinin yapılarda kullanılan malzemeleri tanımalarına ve malzeme ile ilgili kalite kontrol testlerini yapabilmelerine imkân sunmaktadır. Bu doğrultuda;
 • Çimento priz süresinin belirlenmesi
 • Beton karışım hesabının yapılması ve beton üretilmesi
 • Betonun kalıba yerleştirilmesi
 • Vibrasyon uygulamalarının yapılması
 • Slump (çökme) değerinin kontrol edilmesi
 • Betonun basınç dayanımının belirlenmesi
 • Elek analizi
 • Kür işleminin yapılması
gibi birçok alanda öğrencilerimize hizmet vermektedir.