İnşaat Teknolojisi

Yüksekokulumuz bünyesinde İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı açılmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 08.10.2014 tarihinde kabul edilmiştir. Yüksekokulumuzun 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci alınması talebi 09.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca kabul edilmiştir. 
 
 
Öğretim Elemanları
  • Öğr.Gör. Merdan Törehan TURAN (Bölüm Başkanı)
  • Öğr.Gör. Halit Erdem ÇOLAKOĞLU
  • Öğr.Gör. Muhammed ÖZTEMEL

 

PROGRAMIN AMACI

Nüfus artışı ve gelişen teknoloji, daha yüksek kapasitede ulaşım ağları, su kaynakları, mevcut yolların onarım ya da yeniden inşası, köprüler ve diğer yapıların tasarım ve inşasında, daha çok sayıda ve nitelikli inşaat teknikerine ihtiyacı beraberinde getirmektedir. İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?
“İnşaat Teknikeri” unvanı ile mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Kara Yolları, belediyeler, İller Bankası, bayındırlık hizmetleri, hava yolları, petrol araştırma firmaları, inşaat mühendisliği büroları, PVC imalat ve montaj sektörü, öngerilmeli beton ve betonarme sektörü, ahşap ev sektörü, restorasyon firmaları, çimento fabrikaları, yapı dekorasyon sektörü, seramik, granit ve mermer sektörü, kil ve killi ürünler sektörü, maket sektörü, inşaat demiri sektörü, zemin teknolojileri sektörü, çelik yapı sektörü, prefabrik yapı sektörü, ahşap doğrama atölyeleri, beton santralleri, inşaat laboratuvarları, yapımcı inşaat firmaları, yapı denetim firmaları, mimarlık büroları vb. yerlerde çalışabilirler.

 
PROGRAMIMIZDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Programımızdan mezun olan öğrenciler, DGS ile İnşaat mühendisliği, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.
 
 
Program Ders İçerikleri