Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Üniversitemizin, Keşap Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı açılmasına ilişkin teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.04.2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.
 
Öğretim Elemanları
 
  • Dr. Öğr. Üyesi İlknur KOÇAK ŞEN (Bölüm Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ceren TÜRKDOĞAN GÖRGÜN
  • Öğr. Gör. Büşra SARI
PROGRAMIN AMACI
 
Sağlık sisteminin beklentilerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak; işletmecilik, hastane yönetimi ve temel sağlık bilgisine sahip; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ayrıca gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir. 
 
PROGRAMIMIZDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Bankacılık,
İşletme,
Sağlık İdaresi,
Sağlık Yönetimi,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
Sağlık Kurumları Yöneticiliği