Misyon ve Vizyon

MİSYON

Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını koruyan sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikleri olan meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmek.
 
VİZYON

Üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman insan gücü yetiştiren, açık iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilir bir Meslek yüksekokulu olmak ve bu yolda ilerlemek.