Gaz ve Tesisat Teknolojisi

Üniversitemizin, Keşap Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı açılmasına ilişkin teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 23.11.2014 tarihli toplatısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 23.11.2011 kabul edilmiştir.