KİMLİK KARTI ÜCRETİ

19 Mart 2024 Salı

Üniversitemiz Senatosunun 08 Şubat 2024 tarih ve 251/6 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ''Giresun Üniversitesi Kimlik Kartı Yönergesi'' gereğince öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi durumunda talep edilen gazete kayıp ilanı şartı kaldırılmıştır. Yeni öğrenci kimlik kartı için ''öğrenci/misafir öğrenci kimlik kartı talep formu'' ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR69 0001 0001 2346 5805 7950 64 İBAN'ına numaralı hesabına 50 TL kimlik kartı bedelinin yatırıldığını gösterir dekont ile Yüksekokulumuz öğrenci işlerine başvuru yapılması gerekmektedir.