ÇALIŞTAYA KATILIM

28 Kasım 2023 Salı

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası işbirliği ile 24–25 Kasım 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen “Emlak Sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin Rolü” konulu çalıştaya, Üniversitemizi ve Yüksekokulumuzu temsilen Toptan ve Perakende Satış Bölümünden Öğretim Görevlisi Ahmet ÖNAL, Öğretim Görevlisi Muhammed Ramazan DEMİRCİ ve İnşaat Bölümünden Öğretim Görevlisi Muhammed ÖZTEMEL katılmıştır.
Çalıştaya katılan 25 öğretim elemanı, 13 farklı üniversiteden gelerek, kendi üniversitelerindeki emlak yönetimi programlarına kayıtlı öğrenci sayıları, öğrenci kontenjanları ve kesin kayıt yaptıran öğrenci sayıları hakkında bilgilerini paylaşmışlardır. Ayrıca, her bir üniversitenin programlarında uygulanan eğitim programları, teorik ve uygulamalı eğitim modelleri, eğitim sürecinde karşılaşılan zorluklar, ilgili üniversitelerin bulundukları şehirlerdeki sektör iş birlikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalar ve sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen faaliyet konuları ele alınmıştır.
Çalıştay kapsamında, Emlak sektörü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı başkanlığında düzenlenen toplantılarda üniversitelerin önemli bir aktör olarak davet edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca, “meslek adaleti” kavramına vurgu yaparak emlak yönetimi programlarından mezun olan öğrencilerin sektörel konumlarının güçlendirilmesi ve emlak sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla alınması gereken önlemler tartışılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan çalıştay raporu 25 Kasım 2023 tarihinde yerel ve ulusal basın önünde okunarak, tüm katılımcıların imzasıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Daire Başkanı Erdem KARAMAN’a sunulmuştur.